LMJ Sp. z o.o.

SPROSTOWANIE

________

PLAN POŁĄCZENIA LMJ Sp. z o.o., Iglotex Partners Sp. z o.o.
oraz Iglotex S.A.

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2018

________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI LMJ SP. Z O.O.
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

________

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2017

________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI LMJ SP. Z O.O.
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK 2016