Nordfish

________

PLAN POŁĄCZENIA NORDFISH Sp. z o.o.
oraz Iglotex - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Sp. z o.o.

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2018 ROKU

________

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA - 2018

________

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI NORDFISH SP. Z O.O.
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2017

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016