Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z połączeniem Iglotex – Łukasz sp. z o. o. z siedzibą w Porosłach
oraz Iglotex Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

Niniejsza informacja skierowana jest do osób, których dane były przetwarzane przez Iglotex – Łukasz sp. z o.o. z siedzibą w Porosłach.

W związku z połączeniem spółki Iglotex Kraków sp. z o.o. jako spółką przejmującą oraz Iglotex – Łukasz sp. z o.o. jako spółką przejmowaną, informujemy, że z dniem 1.10.2019 r. nastąpiła zmiana Administratora Państwa danych osobowych. W związku z połączeniem spółek, nowym Administratorem Państwa danych z mocy prawa stał się Iglotex Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Polska 20, 81-339 Gdynia, który na mocy przejęcia wszedł w posiadanie danych dotychczas administrowanych przez Iglotex – Łukasz sp. z o.o. Wskazujemy, że kategorie danych osobowych w posiadanie których wszedł Iglotex Kraków są tożsame z tymi, które zostały przez Państwa podane podczas podejmowania czynności z Iglotex -Łukasz sp. z o.o.

W pozostałym zakresie nie nastąpiła zmiana sposobu, celu, podstawy, ani czasu przetwarzania danych. Nie nastąpiła także zmiana odbiorców danych, ani przysługujących Państwu praw wynikających z przepisów prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Iglotex Kraków sp. z o.o. na wyżej podany adres Administratora lub na adres e-mail rodo@iglotex.com.pl.