Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH I ODBIORCY

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem  . Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski.

Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz, w szczególności jest to wsparcie w ramach IT. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

PRAWA KTÓRE MI PRZYSŁUGUJĄ I ZASADY PODAWANIA DANYCH

Każdemu przysługuje prawo:

Prawo dostępu - prawo do zażądania kopii posiadanych przez nas informacji dotyczących Twojej osoby;

Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu a dotyczących Twojej osoby;

Prawo do bycia zapomnianym - w pewnych okolicznościach można złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez nas danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, takim jak na przykład marketing bezpośredni;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Dane w każdym przypadku podajesz dobrowolnie.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane podane z wykorzystaniem formularza kontaktowego będziemy wykorzystać jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

PRZECHOWYWANIE DANYCH I WYCOFANIE ZGODY

Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została nam sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

Aktualności

Jedyna taka zupa na rynku. Odkryj już dziś jej niezwykłą smakowitość!
11 września 2019
W dniu 18.08.2019 r. w Pączewie odbyły się emocjonujące zawody motocrossowe. Jednym z oficjalnych partnerów imprezy była firma Iglotex.
22 sierpnia 2019
Iglotex był sponsorem IX Mistrzostw w Grillowaniu na Kociewiu, które odbyły się 03.08.2019 r. w Czarnej Wodzie.
13 sierpnia 2019