Iglotex Łukasz

LP. NAZWA SPÓŁKI ADRES NIP KRS SĄD WYDZIAŁ KAPITAŁ ZAKŁADOWY REGON TELEFON FAX ZARZĄD
1 Iglotex - Łukasz Sp. z o.o. Porosły 99,
16-070 Choroszcz
966 15 90 919 57908 BIAŁYSTOK XII 180 000,00 zł *052024419 85 678 31 70 85 678 31 73 Prezes Zarządu: Maciej Włodarczyk
Członek Zarządu: Marcin Fojudzki
2 Iglotex-Łukasz Sp. z o.o. Filia Siedlce Ul. Warszawska 5,
08-
130 Kotuń
967 15 90 919 57908 BIAŁYSTOK XII 180 000,00 zł *052024419 25 740 50 90 25 740 50 91 Prezes Zarządu: Maciej Włodarczyk
Członek Zarządu: Marcin Fojudzki
3 Iglotex- Łukasz Sp. zo.o. Filia Ełk ul. Krzemowa 16 B,
19-300 Ełk
968 15 90 919 57908 BIAŁYSTOK XII 180 000,00 zł *052024419 87 621 59 05 87 621 59 06 Prezes Zarządu: Maciej Włodarczyk
Członek Zarządu: Marcin Fojudzki
4 Iglotex Łukasz Sp. z o.o.
Filia Lublin
ul. Józefa Franczaka 18,
20-325 Lublin
969 15 90 919 57908 BIAŁYSTOK XII 180 000,00 zł *052024419 81 444 20 20 81 111 20 22 Prezes Zarządu: Maciej Włodarczyk
Członek Zarządu: Marcin Fojudzki

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
IGLOTEX - ŁUKASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POROSŁACH
ORAZ
IGLOTEX KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2018 ROKU

________

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI IGLOTEX ŁUKASZ SP. Z O.O.
za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2017

________

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2016