Dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw"

IGLOTEX  S.A.  otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Całkowita wartość  projektu:  200 000 zł

Całkowita wartość dofinansowania:  150 000 zł

undefined