dla Producentów

Obsługujemy kompleksowo ok. 50 tysięcy punktów detalicznych i gastronomicznych, w tym kilkadziesiąt hurtowni i sieci handlowych na terenie całego kraju...

dla Przetwórców

W zakresie procesu produkcji żywności mrożonej i chłodzonej współpracujemy z wieloma kontrahentami.

dla Plantatorów

Zaopatrzenie surowcowe odbywa się na podstawie umów długoterminowych, zawieranych przez spółki Grupy Iglotex z grupami producentów rolnych lub organizacjami producentów owoców i warzyw