dla Plantatorów

dla Plantatorów

Zaopatrzenie surowcowe odbywa się na podstawie umów długoterminowych, zawieranych przez spółki Grupy Iglotex z grupami producentów rolnych lub organizacjami producentów owoców i warzyw. Wybieramy tylko sprawdzonych i certyfikowanych dostawców, spełniających szereg rygorystycznych wymagań określonych w specyfikacjach surowcowych oraz materiałowych (m.in. w przypadku dostawców opakowań lub innych tworzyw mających bezpośredni kontakt z żywnością). Nasi dostawcy są cyklicznie audytowani, otrzymywany towar poddajemy każdorazowo kontroli jakościowej, m.in. we własnym laboratorium mikrobiologicznym w Skórczu, również w regionalnych laboratoriach badawczych (Działach Kontroli Jakości), znajdujących się w każdej fabryce należącej do Grupy Kapitałowej Iglotex.