Ogłoszenie dla Akcjonariuszy

2020-09-30

OGŁOSZENIE IGLOTEX SA

Iglotex Spółka Akcyjna z siedzibą w Skórczu, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 287105 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako Ustawa), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, w siedzibie Spółki lub w Biurze Zarządu Grupy Kapitałowej Iglotex S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), w dniach roboczych w godzinach 9-15 lub za pośrednictwem poczty kurierskiej umożliwiającej pokwitowanie odbioru dokumentów.


2020-09-30

OGŁOSZENIE PPCH FRITAR SA

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego „Fritar” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 28907 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako Ustawa), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, w siedzibie Spółki lub w Biurze Zarządu Grupy Kapitałowej Iglotex S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), w dniach roboczych w godzinach 9-15 lub za pośrednictwem poczty kurierskiej umożliwiającej pokwitowanie odbioru dokumentów.


2020-09-30

OGŁOSZENIE HORECA HOLDING SA

Horeca Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 573954 („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej jako Ustawa), niniejszym wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

Złożenie dokumentów akcji powinno nastąpić niezwłocznie, w siedzibie Spółki lub w Biurze Zarządu Grupy Kapitałowej Iglotex S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48 (02-672 Warszawa), w dniach roboczych w godzinach 9-15 lub za pośrednictwem poczty kurierskiej umożliwiającej pokwitowanie odbioru dokumentów.