Polityka jakości

Polityka jakości

Wysoka jakość jest dla nas priorytetem! Pracujemy zgodnie z zasadami GMP (tzw. „Dobrej Praktyki Produkcyjnej”) oraz systemu HACCP, dzięki czemu możemy szybko eliminować wszelkie zagrożenia, a co za tym idzie, zagwarantować w pełni bezpieczną i zdrową żywność. W zakładach produkcyjnych Grupy Kapitałowej Iglotex wdrożyliśmy zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zapewniający skuteczne utrzymanie wysokich standardów jakościowych i sanitarno – higienicznych. System obejmuje swoim zakresem całość procesów produkcji i przetwarzania, od momentu pozyskania surowców do czasu ekspedycji produktów gotowych z zakładów, również dodatkowe działania związane z zarządzaniem, planowaniem, monitorowaniem i doskonaleniem.

Zaopatrujemy się tylko u sprawdzonych i certyfikowanych dostawców, spełniających szereg rygorystycznych wymagań określonych w specyfikacjach surowcowych i materiałowych. Nasi dostawcy są cyklicznie audytowani, otrzymywany towar poddajemy każdorazowo kontroli jakościowej. Posiadamy własne, nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne, w którym badane są wszystkie partie produkcyjne, półprodukty i materiały, m. in. na obecność szkodliwych dla człowieka bakterii. Badania wykonywane są przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń, zgodnie z Polskimi Normami oraz przepisami Unii Europejskiej. Posiadamy także regionalne laboratoria techniczne, w których wykwalifikowani kontrolerzy jakości nieustannie nadzorują przebieg wszystkich etapów produkcyjnych, dokonując organoleptycznej oceny surowców i wyrobów gotowych. Ponadto gotowe produkty przechowujemy w specjalistycznych warunkach mroźniczych, chłodniczych lub suchych.