Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH I ODBIORCY

Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania dla celów związanych ze skorzystaniem z formularza jest Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu, ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz. Można kontaktować się z nami wysyłając korespondencję na wyżej wskazany adres. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile oświadczenie woli dojdzie do naszej wiadomości w taki sposób, że będziemy mogli zapoznać się z jego treścią.

Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem rodo@iglotex.com.pl . Funkcję inspektora ochrony danych pełni Pan Maciej Kaczmarski.

Administrator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych danych, nie udostępnia ich innym podmiotom w sposób umożliwiający im wykorzystanie danych dla własnych celów, ani tym bardziej danych nie odsprzedaje. Możemy jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzonych działaniach na nasze zlecenie i na naszą rzecz, w szczególności jest to wsparcie w ramach IT. Dbamy jednak o to, aby podmioty te umownie były zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. W chwili, gdy nie będą już one potrzebować danych do realizacji zlecenia, to usuną te dane lub nam je zwrócą.

PRAWA KTÓRE MI PRZYSŁUGUJĄ I ZASADY PODAWANIA DANYCH

Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Dodatkowo, w przypadkach prawem przewidzianych, przysługuje także prawo, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane podane z wykorzystaniem formularza kontaktowego będziemy wykorzystać jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytanie lub nadania sprawie biegu, jeżeli zwrócisz się do nas z jakimś wnioskiem. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony cel jakim jest prowadzenie korespondencji i odpowiadanie na zadane nam pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

INFORMACJE O PROFILOWANIU

Podczas realizowania działań administrator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej, lecz w ramach tych czynności staramy się nie gromadzić danych osobowych ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie twojej tożsamości.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane podane podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przechowywane przez 6 miesięcy, chyba że z jego wykorzystaniem przekazana została sprawa wymagająca czasu na jej rozpatrzenie, w takim wypadku dane będziemy przechowywać do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia zgodnie z zasadami przechowywania danych przypisanymi odpowiedniemu procesowi.

Aktualności

Dwie główne nagrody oraz wyróżnienie w prestiżowym konkursie "Złoty Paragon 2024 - Nagroda Kupców Polskich" dla produktów Proste Historie!
27 maja 2024
Z wielką radością informujemy, że nasze “Pierogi z mięsem Proste Historie & Psi Patrol” zdobyły pierwsze miejsce w konkursie “To mi smakuje! Eksperci rekomendują” w kategorii “Produkt dla dzieci“
17 maja 2024
Z dumą informujemy, że nasz produkt “Pizza warzywna z grillowaną papryką i bazyliowym pesto” Proste Historie Vegan, zdobył srebrny medal w konkursie Good Vege 2024, w kategorii WEGE OBIAD!
10 maja 2024