Informacja o czasowej obniżce stawek podatku VAT na produkty oferowane przez GK Iglotex

Informacja o czasowej obniżce stawek podatku VAT na produkty oferowane przez GK Iglotex

W związku z uchwalona przez Sejm tzw. Tarczą Antyinflacyjną 2.0 następuje czasowa obniżka stawek podatku Vat na niektóre towary, które oferujemy Państwu w sprzedaży. Obniżka podatku Vat dotyczy artykułów spożywczych jak: mięso i ryby oraz przetwory z nich wytwarzane, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory owocowo-warzywne, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Dokładny wykaz kodów CN został zaprezentowany poniżej.

Obniżka  stawki Vat z 5 % na 0% w obrocie krajowym zostaje wprowadzona  w okresie od 1 lutego 2022 na okres sześciu miesięcy tj. do końca lipca 2022 r.

Przedstawiamy wykaz produktów jak i towarów oferowanych przez GK Iglotex, dla których zmieni się stawka VAT od 1 lutego, wykaz ten jest dostępny na naszej stronie korporacyjnej, pod linkami: 

Zmiana stawek VAT na produkty IGLOTEX 01.02.2022

Zmiana stawek VAT Towary 01.02.2022

(aby zobaczyć tabelę należy kliknąć w jeden z powyższych linków, następnie kliknąć "zapisz").

Wykaz kodów CN objętych tarczą Antyinflacyjną 2.0.

 • CN 02 – Mięso i podroby jadalne
  • CN ex 03 – Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 - CN 0308
  • CN 04 – Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
  • CN 0504 00 00 – Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
  • CN 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne
  • CN 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
  • CN 10 – Zboża
  • CN 11 – Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny
  • CN ex 12 – Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza - wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi
  • CN ex 15 – Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego lub mikrobiologicznego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego - wyłącznie jadalne
 • CN ex 16 – Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, lub z owadów - z wyłączeniem:

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,
2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605

 • CN 19 – Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
  • CN ex 20 – Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin - z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu powyżej 1,2%
  • CN 2104 – Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
  • CN 2105 00 – Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
  • CN ex 2106 – Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • CN 2202 – Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych, z orzechów i warzywnych, objętych pozycją CN 2009 - wyłącznie produkty:

1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,
2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:
a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 11),
b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15)

 • Bez względu na CN – Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

PLIKI DO POBRANIA:

Zmiana stawek VAT na produkty IGLOTEX 01.02.2022

Zmiana stawek VAT Towary 01.02.2022

 

Kariera

Grupa Kapitałowa Iglotex to pewna marka pracodawcy. Nasza polityka personalna opiera się na założeniu, że najważniejszym kapitałem firmy są ludzie. Potencjał naszych pracowników przekłada się na rozwój firmy.

Polityka personalna

Najnowsze oferty pracy

region:
woj. pomorskie
dział:
Logistyka
region:
woj. pomorskie
dział:
Rozwoju Jakości
region:
woj. pomorskie
dział:
Techniczny

Aktualności

W dniu 20.03.2022 roku gościliśmy w specjalnym bloku reklamowym przed koncertem charytatywnym telewizji TVN pt. "Razem z Ukrainą".
21 marca 2022
W tych trudnych chwilach w pełni solidaryzujemy się z narodem ukraińskim! Nasza firma zaangażowała się w akcję przekazania żywności i leków dla naszych ukraińskich przyjaciół...
3 marca 2022